Utylizacja pojazdów

 • Przyjmujemy wszystkie samochody sprawdź cennik
 • Zapewniamy własny transport
 • Wystawiamy zaświadczenia o demontażu pojazdu
 • Płacimy gotówką za kompletny pojazd

Trzy kroki do zezłomowania pojazdu:

DOKUMENTY KONIECZNE DO ZŁOMOWANIA:

 • DOWÓD REJESTRACYJNY
  Jeżeli dowód rejestracyjny został zagubiony lub zatrzymany przez Policję należy uzyskać zaświadczenie potwierdzające dane lub kopię dowodu rejestracyjnego z Wydziału Komunikacji
 • TABLICE REJESTRACYJNE
 • DOWÓD OSOBISTY WŁAŚCICIELA POJAZDU
  W przypadku współwłasności pojazdu zaświadczenie o demontażu powinni podpisać wszyscy współwłaściciele lub upoważnić do złomowania jedną osobę - wzór upoważnienia
 • UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY
  W przypadku gdy pojazd został zakupiony a nie jest jeszcze przerejestrowany, należy przedstawić umowę kupna sprzedaży. Jeżeli jest więcej umów należy przedstawić wszystkie od pierwszego właściciela widniejącego w dowodzie rejestracyjnym do ostatniego nabywcy, który złomuje auto. Umowy muszą być czytelne, posiadające wszystkie niezbędne elementy dla ważności umowy (Kodeks Cywilny)

INNE

 • W przypadku gdy współwłaścicielem pojazdu jest bank lub firma leasingowa, należy przedstawić zgodę na zbycie pojazdu lub potwierdzenie zakończenia umowy kredytu lub leasingu.
 • W przypadku śmierci właściciela lub współwłaściciela należy przedstawić postanowienie z sądu.

KONTAKT

Aby uzyskać dodatkowe informacje oraz umówić warunki i termin odbioru prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 12 306 77 50 bądź mailowy autowol@onet.pl.

PRZEKAZANIE

Pojazd można dostarczyć osobiście do Naszej stacji demontażu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00  w sobotę nieczynne.

W przypadku gdy nie ma możliwości dostarczenia pojazdu odbierze go nasz kierowca w dogodnym terminie formularz zamówienia transportu.