O firmie

Jesteśmy  firmą  z tradycjami od 1994 roku. Zajmujemy się miedzy innymi demontażem pojazdów, usługami motoryzacyjnymi. Posiadamy aktualne zezwolenie Marszałka Województwa Małopolskiego, na demontaż i złomowanie pojazdów, nr SR-III.7221.31.2019.AS z dnia 28.02.2020 r.

Firma "AUTOWOL" zlokalizowana jest na terenie przemysłowym miasta Dobczyce, przy ul. Garncarska 22 - około 30 km od Krakowa i 15 km od Myślenic. Od strony zachodniej miasto graniczy z drogą Bochnia-Myślenice, a od strony południowej z terenami Zalewu Dobczyckiego.

 

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informuje, że:

 

  • Administratorem Pani/Pana danych jest F.H.U.P Autowol Jacek Wolak z siedzibą w Dobczycach przy ulicy Garncarskiej 22 NIP 6811005425 e-mail autowol@onet.pl,
  •  tel. 12 306 77 50
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Pani/Pana a firmą Autowol oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz Ustawy o recyklingu pojazdów i innych ustaw.
  • Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być  US, Bank, Ubezpieczyciel, Wydział Komunikacji. Ponadto dane mogą być przekazywane dostawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.
  • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 10 lat liczony od początku roku następującego po roku, w którym nastąpiła zawarta umowa.
  • Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO
  • przysługuje Pani/panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie.