Ustawy i rozporządzenia

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. zobacz ustawę

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. zobacz ustawę

Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. zobacz ustawę

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26kwietnia 2010r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji. zobacz rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego (Dz. U. Nr 58, poz. 407), które weszło w życie z dniem 22 kwietnia 2006 r. zobacz rozporządzenie

Więcej pomocnych linków do ustaw i rozporządzeń znajdziecie Państwo na stronie  Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów:  http://fors.pl